Längtan efter Guds Rike

Krister Andersson skriver ett mycket intressant Debattinlägg i tidningen Dagen angående de som traditionellt sett kallas "avfällingar". Intressant är också inläggets avslutning; "I Torgny Lindgrens roman [Norrlands Akvavit] funderar församlingens stöttepelare Gerda på byns avfällingar, som ständigt finns med i hennes böner och frågan hon bär på är: 'Kunde de verkligen undfly barnaskapet hos Gud? Var de inte märkta för evigt, de som en gång varit omvända?' I kontakter med grannar och arbetskamrater vet vi att det är så. Tron lever, längtan finns kvar. Den har inga ord och inget hem. Det går inte att fly från Gud. Det som är fött av Gud lever trots förnekelsen". Detta är även intressant ur ett frälsningsteologiskt perspektiv. Teologin verkar här bekräfta det som har blivit vår erfarenhet; vi kan träffa sådana som varit "avfällingar" i massvis med år, men som fortfarande talar i tungor! Undrar så vilken längtan dessa människor bär på och vilken plan Gud har för att samla allt sitt folk till sig igen!

När jag läser olika bloggar, som exempelvis Aletheia, och läser alla kommentarer där av människor utöver vårt land, så är förstås tankarna många och blandade. Min längtan är att Herren får använda de "relationer" som uppstår här i cyberrymden för att skapa och uppmuntra nya livsförvandlande gemenskaper (församlingar) över hela vårt land. Församlingar som välkomnar och omfamnar både de som aldrig hört och de som tagit emot, men vandrat vidare på egen hand av olika anledningar.

Första frågan blir då inte; vad ser du som är fel i vårt land, i kristenheten, i ditt samfund eller församling idag? Den frågan är så tråkig och riskerar att ge alltför mycket utrymmer för en kritisk ande och cynicism. Många är de som har åsikter och tycker en massa saker, men Gud söker de som är hängivna Honom i sina hjärtan, så att Han kan beklä dem med kraft. Kraft till vad? Kraft till att utföra uppdraget som Han kallat oss till; att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar!

Frågan blir istället; Vad längtar du efter? Vad vill du se? Vad tror du vinner människors hjärtan i Sverige år 2008? Bibeln säger att den som är vis vinner hjärtan. Därför behöver vi be om vishet. Och kärlek.  "Love will find a way," sa missionären Charles Marsh, som var en kärlekens pionjär i Nordafrika.

Ser fram emot att höra vad Gud har lagt på Ditt hjärta!

Religion religion religion

Jag hatar religion. Det är sant. Skrev en gång en uppsats i Religion på högskolan med titeln "Religion eller Relation - Ty så älskade Gud världen", där jag studerade människans religiösa tendenser och vilka metoder hon lätt tar till när "Guden" verkar långt borta. Intressant, intressant. Exempelvis kan man se hur den gammaltestamentliga religionen lätt blev "religiös" eftersom Jesus ännu inte offrats och Anden ännu inte utgjutits. Efter Golgata, Pingstdagen, och som en naturlig följd av Jesu undervisning "vänner kallar jag er", upprättades åter människans relation till Gud. Det avstånd som människan med rätta upplevt till Gud, kunde nu övervinnas på grund av Jesu blod. Så kan vi åter leva i Guds närhet. Den enda medlaren för våra synder idag är Jesus Kristus, ingen präst och ingen annan ställföreträdare, bara Jesus. Men så hände det sig att människan åter drog sig undan Guds ansikte och en vardag i Hans närvaro. Kyrkan blev åter en sakral plats och man undervisade att det var i Kyrkan som man kunde komma inför Gud och få sina synder förlåtna. Århundrade efter århundrade passerade och idag är det åter så att många som kallar sig kristna upplever att Gud är långt borta. De har inte kännt Hans närvaro, upplevt Hans fullkomliga kärlek, eller blivit befriade från ett liv i synden. De vet inte ens att det finns ett nytt liv att få, här och nu. Evangelium är dolt och människan tar sålunda åter till alla möjliga slags ritualer för att återvinna "Gudens" gunst och välbehag. (Just nu förs en, i mina ögon, tragisk diskussion kring frälsningen med våra katolska syskon på Aletheia.se och tidningen Dagen refererar ett nytt katolskt dokument om evangelisation)

Jesus dog för att vi skulle få bli Hans vänner och åter leva i Guds närhet, i gemenskap med Honom, varje dag, var vi än befinner oss. Han tog all vår synd på sig och är det enda offer som krävs! Åh, vad jag hatar när Evangelium hålls fördold för en mänsklighet i mörker. Och speciellt när detta sker i kyrkans och religionens namn. Många hungrande och sökande människor i vårt land besöker i desperation en kyrka, för att ofta finna att där inte fanns någon hjälp att få; ingen tro som kan förflytta bergen i deras liv, inget hopp om ett nytt liv och ingen kärlek som kan riva ner murar. Herre, hjälp oss att återupprätta Din församling i vårt land, så att den får bli allt det som du kallat den att vara!

Ta gärna en titt på detta korta klipp med Mark Driscoll - Why I hate religion

På resa genom Sveriges land - tillsammans med nästa generation pionjärer

Reste just med bil, buss och tåg från Kalmar i söder till Gällivare i norr. Vilket fantastiskt vackert och välsignat land vi bor i! Och vad många underbara människor det finns här som behöver få höra budskapet om vår Frälsare. "Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans dal ska ett ljus lysa fram." Halleluja! Vilket löfte! För visst är det mörkt på både ett och annat sätt när man ser ut genom kupéfönstret. Men mörkret är liksom inget hinder för Herren, Han som själv är Ljuset! Vill du se ljuset spridas ut över vårt land? Stå upp och var ljus, inta din plats! Dela med dig av din passion till nästa generation. Investera i dem. Ta dem med på din resa och låt det få inspirera deras vandring. Om vi ska resa upp en generation som brinner för Jesus så kommer vi inte undan, om vi så bara har gått några få steg längre än ungdomarna; vi måste ge våra liv för dem, ge dem allt som vi har fått. Tillsammans kan vi göra mer. När vi är fler växer visionen. Först när vetekornet fallit till marken och dött kan det växa upp och bära rik frukt. Vi måste investera våra liv i de som kommer efter. Så att de blir fler och frimodigare och når längre. Det är vad vårt land behöver. Låt gärna följande filmsnutt inspirera dig: Aim lower - Think smaller - Give up - and Go have a cup of coffee! Gud välsigne dig i uppdraget!

RSS 2.0