Det hemliga livet med Gud

Idag fick vi förmånen att lyssna till församlingens FP-studenter när de för första gången i sina liv predikade. De delade på tiden och talade båda över ämnet "The Secret Life with God". Luke Foreman talade om bönen, inte den offentliga, utan den mellan bara dig och Gud, när du i din ensamhet umgås med Honom. Han uppmuntrade till bibelläsning, eftersom Bibeln är den källa ur vilken vi öser kunskap om vem Gud är. För att vår relation till Honom ska kunna växa, behöver vi förstå mer och mer vem Han är, Hans karaktär. Vi behöver lära känna Gud som vår vän och Far. Vi behöver förstå och våga tro att Han vill vårt bästa. Han vill ge oss andliga gåvor. Han vill hjälpa oss att leva så som Bibeln lär. Och det gör vi inte i egen kraft. Vi får lära oss att vandra i Anden.

Teresa Kristensen delade tankar kring att vi inte bara kommer till Gud i vår ensamhet för att vi själva ska tala ut. Vi kommer också för att lyssna till Honom, höra Hans röst. Han vill tala hemligheter till oss, Han vill anförtro Sina planer för våra liv med oss. Coolt! som Teresa sa. Vidare behöver vi lära oss att förvalta det som Gud säger (PS 25:14) och vi kommer att få del av Guds förmåner, välsignelser och frid. Det handlar bara om Honom! Han ser allt!! Ef 6:7-8 uppmuntrar oss att alltid tänka på att det är Herren vi tjänar, inte människor. Han ser oss i det fördolda. När vi blir sårade behöver vi inte genast springa och prata av oss med alla andra, vi kan gå direkt till Gud. Han vet. Han var människa. Han bar skam och förkastelse och blev ofta sårad av människor.

"Människor de ser till det yttre. Men Gud Han ser till ditt hjärta. Gör din tjänst i helig fruktan för Herren och inte som för människor. Det hemliga livet med Gud är det viktigaste, för att fullborda Hans planer med ditt liv." Stephan Christiansen

image8image9

Att höra och göra

Ja, det var just det.
I Jakobs brev får vi instruktioner om hur vi ska ta emot Ordet. När Herren talar ska vi vara snara att höra, sena att tala och sena till vrede. Istället ska vi ta emot Ordet  i ödmjukhet.
Men vi ska inte bara höra och ta emot Ordet. Nej, vi ska också bli Ordets görare. Det är just det som är poängen. Ordet som Gud talar till oss måste få bära frukt i våra liv. I verkligheten. I vardagen. Idag.
"Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. " Jakob 1:25
Efter dessa instruktioner följer en lång och mycket intressant utläggning kring vad det innebär att vara en Ordets görare: tygla sin tunga, ta sig an föräldralösa barn och änkor, hålla sig obesmittad av världen, inte göra skillnad på människor, behandla rik och fattig lika, ge till den behövande, uppträda vänligt, leva i den vishet som kommer ovanifrån och som är ren, fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig.....osv.....
Helige Ande, vi behöver Dig!

Grace haters

"Grace is awesome in its power to change lives. But radical change encounters radical opposition. It is therefore not surprising that we have to deal with the grace haters.
     Grace haters are the legalists who will try to intimidate, manipulate and dominate people with a spirit of witchcraft. The religious spirit in them wants everyone stereotyped and conformed to their own bondage. They are parrots and puppets, no longer voices for God, but echoes, not pursuing Gud but pursuing opportunities for position and prestige. They are cloned to act the same, dress the same and speak in the same religious tones. You know, where everyone looks the same you can be sure a religious spirit is operating!
     If you try to live in the grace of God, I guarantee Satan will send his agent across your path to try to intimidate you and insinuate that you ought not to be living the way you are, that your freedom is not freedom but licentiousness. If you haven't experienced this sort of things it's probably because you have never lived in grace."

"When legalists come to us there is a demeanour and a posture about them that is intimidating because they look like they have got it all together. They don't have it all together in reality, but they will give the impression that they do! With some, it is the way they carry their Bibles. With others, it is their pious tone of voice. However, their outward show of piety is lacking in reality. They will never let you know if they have sinned. They will never be vulnerable, honest and open. You cannot replace intimacy with God with religiosity."

"The people who live in the grace of God are people who learn to love one another and accept one another. Church becomes family when we live in the grace of God. People living in the grace of God pray for one another more, reach out to the lost more and value people more. They start feeding the hungry, clothing the poor and going amongst the boken street people restoring dignity to them. They go beyond the walls of their building to infiltrate the world and mix with sinners. They help those who are sick."

"I watched a prostitute be interviewed once. The interviewer asked, 'Were you ever interested in church?' She replied, 'I tried once, but they laid too much guilt on me.' My heart broke for her. The prostitutes followed Jesus and got released when they were in his company, but the church lays guilt on them!"

"We must not be intimidated by the legalists at any time. We must not underestimate the power of their deception and fear, but we must never give in to it. Radical change encounters radical opposition, but grace will always win!"

image5

Ur boken "Living in the Grace of God" av Rob Rufus (sid. 40,46,47,50)

Har du någon erfarenhet av det som Rob tar upp i dessa stycken? Har du blivit förödmjukad och utsatt för manipulativ press att anpassa dig till ett religiöst sammanhang? Kom ihåg: Den Sonen gör fri är verkligen fri!

I see a generation...

Ja men visst är det helt fantastiskt att få vara med! Gud reser upp en ung generation som han kallar och utrustar att nå vårt land och många onådda platser på jorden.

I går hade Klippans Konfagrupp anordnat en Auktion för att samla in pengar till Hollandsresan som äger rum om bara fyra veckor. Vi behövde se ett mirakel! Och visst är det så att när vi har behoven, då får vi se bönesvaren. Den som aldrig har sett mirakel har säkerligen aldrig haft behov...

Halleluja! Gud är trofast! Auktionen blev hellyckad och vi fick in mycket mer pengar än vad vi kunnat förvänta. Så nu är konfirmandernas resa betald!

Gud kommer göra så otroligt mycket i deras liv under lägret i Holland!

ps... ifall du vill följa med så finns det fortfarande sju platser kvar i bussen... ds

Det här blev ett lite personligt inlägg, så jag passar på att lägga in ännu en låt från vår spelning i Helsingborg i höstas.


Saved

I was blinded by the devil, born already ruined. Stone cold dead as I stepped out of the womb...
By His grace I have been touched, by His Word I have been healed, by His hand I've been delivered, by His Spirit I've been sealed... I'VE BEEN SAVED BY THE BLOOD OF THE LAMB...Ellen & the Rockers i Helsingborg 2007


Treenighet och kobolt

Ibland, eller ganska ofta faktiskt, funderar jag över vad som egentligen är viktigt. Jag tänker på att vissa privilegierade på denna planet har både tid och möjlighet att ägna sig åt både det ena och andra. Jag menar, jag kan sitta och önska mig ett spa i källaren, medan min syster i Sudan går några kilometer för att hämta vatten på en igenväxt väg kantad av minor sedan kriget. Och det är samma Herre vi tjänar och älskar. Han som har sagt att Han ska förse oss med Sitt goda. Vad betyder det egentligen?

Det pågår från och till på olika bloggar och i debattartiklar diskussioner om treenigheten. På Aletheia verkade MFS Messianska föreningens enda ifrågasättare länge vara katoliker och de som förespråkar kyrkofädernas linje. Det kändes inte alltför hoppfullt! Så jag gav mig in i debatten.... :) Och nu verkar en del lite mer erfarna män ha fått upp farten, tack och lov.

Under tiden klickar jag in på Dagens debattsida och finner Bahati Kamengeles insändare om barnen i Kongo som jobbar i koboltgruvorna. Världen är allt bra skruvad! Ska ta med mig artikeln och mer bakgrundsinfo när vi ska lyfta världsbild och globalisering på konfan om ett par veckor. Hur lär man sig själv och unga människor i Sverige idag att ta ansvar och tänka på sina medmänniskor i andra länder och situationer, utan att överbelasta dem med skuld och göra dem deprimerade? Det vet som väl är den helige Ande! Och Herren vill ge hopp och tro och kärlek i våra hjärtan.

Vi vill ju förkunna ett evangelium som får effekt i människors vardag. Ett evangelium där Fadern, genom Sin helige Ande låter Kristus ta Sin boning i oss - härlighetens hopp! Så att den helige Ande får peka på Jesus och Hans undervisning, allt till Faderns ära! Världen har ännu inte sett vad Gud förmår att göra genom ett folk som är passionerat överlåtna till Honom!

RSS 2.0