Att ta med sig en vän till Jesus

I Lukasevangeliet kapitel 5 kan vi läsa om följande händelse:

En dag när Jesus undervisade folket, satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en lam man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann någon möjlighet att ta sig in med honom, gick de upp på taket och firade ner mannen på båren mellan takstenarna, mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sade: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder." De skriftlärda och fariseerna tänkte: "Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud." Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: "Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga: Stig upp och gå! Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder." Sedan sade han till den lame: "Till dig säger jag: Stig upp, ta din bår och gå hem!" Genast reste han sig i allas åsyn, tog bädden som han legat på och gick hem, under det att han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sade: "Det vi har sett i dag är ofattbart."

Här är några saker som vi kan utläsa ur denna händelse och några tankar kring vad vi kan lära oss:

* Det fanns en stor förväntan, Jesus var i stan! Guds Rike var nära. Berättar du för andra vad Jesus gjort i ditt liv? När vi berättar för andra bygger vi förväntan på vad Jesus kan göra i människors liv.

* Varför samlades folkskarorna kring Jesus? Han var äkta! Vårt viktigaste vittnesbörd är våra liv. Äkthet. Lev ett Jesus-liv som återspeglar hans helighet.

* Det fanns hinder. Det möter vi också. De religiösa andarna hade rest över 10 mil för att komma dit. De var mer angelägna att själva ta sig dit, än att få med sig andra in. De religiösa andarna vill hellre få sina egna behov mötta, än att se andras behov mötas (de fyllde rummet där Jesus var, så att den sjuke, "syndige" mannen inte kunde få plats!). Men det finns alltid en väg att ta med sig vänner till Jesus.

* Tydlighet. De fyra personer som förde mannen till Jesus var fullständigt klara över vilken deras uppgift var; "Vi ska ta vår sjuke vän till Jesus!"

* Tro. Berätta om mirakler som du sett eller läst om. Läs biografier och vittnesbörd och tro vad Gud har gjort i andra människor.

* Uthållighet. De kunde inte ta sig in först, men de var uthålliga. Ge inte upp! Bjud in samma vän igen, även om han/hon tidigare tackat nej till inbjudan.

* Så mycket kraft i denna berättelse! Ta din bädd och gå! Han smörjer oss att göra det som Jesus gjorde. Predika om den helige Ande, så att människor får bli döpta i Anden och förvänta att Anden ska ge dem kraft att predika frimodigt. Använd de gåvor som Anden ger i din vardag.

* Bekräftelse. Hur vet man att ens synder är förlåtna? Jesus bekräftade det med ett mirakulöst helande. Vi behöver vara delaktiga i ett paradigmskifte; vad Jesus gjorde och vad han undervisade (lägg märke till ordningen!). Först manifestationen av hans kraft, sedan undervisning som förklarar det som skett.

* Förundran. Förundrad över hans godhet och makt.

Kom Herre, med Din helandeväckelse över vårt land! Vi behöver det! Svensken behöver få sig Dig verka!
När Du, Herre, gör under och tecken, faller intellektuella fästen som binder vårt folk.
Ditt Rike är inte ORD utan KRAFT.
Vi väntar på Dig. Förbered oss.

I Dagen delger Ingemar Bjärneroth sin förväntan på folkväckelse i Sverige. Och det väl nötta ordet "upplevelser" tas åter upp. Har du behov av att möta Herren och bli fylld av hans Ande dagligen? Kanske har ett "jagande efter upplevelser" ersatt ett "sökande efter Herren"? Fast jag är högst tveksam till att detta skulle vara ett av de större problemen i svensk kristenhet. Snarare apati, likgiltighet och ett jagande efter denna världens tillgångar och njutningar (kristna som lever precis som alla andra, med samma mål och strävanden). Urk. 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0