Väldig Gud!

Läste Jesaja 9 idag och fastnade för i vers 6:

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Underbar i råd
Väldig Gud
Evig Fader
Fridsfurste.

Är inte speciellt två av dessa anmärkningsvärda för ett barn, barnet som skulle födas?
Jag tänker på Väldig Gud. Ett barn ska födas som heter Väldig Gud!
Eller vad sägs om Evig Fader. Heter barnet som ska födas Evig Fader? Wow!
Ändå säger Han när Han väl kommit till jorden att det endast finns en Fader.
Och Han citerar även: Hör O Israel, Herren er Gud, Herren är en.
Trots att Han själv heter Väldig Gud!

Tror att nyckeln till förståelsen återfinns i Johannes 10 vers 30:

Jag och Fadern är ett.

Vilken fantastisk Frälsare vi har. Det är gott att "meditera" på Hans namn.
Han är Herren vår vishet, den som ger oss råd och gör den ovise vis.
Han är Fridsfursten, som sa:

Ni har hört att det är sagt:
Öga för öga och tand för tand.
Jag säger er: Stå inte emot den som är ond.
utan om någon slår dig på den högra kinden,
så vänd också den andra åt honom.

Han förde oss genom Sitt liv, Sin död och Sin uppståndelse, in i det Nya förbundets realiteter.

Hans namn är Jesus.

Treenighet och kobolt

Ibland, eller ganska ofta faktiskt, funderar jag över vad som egentligen är viktigt. Jag tänker på att vissa privilegierade på denna planet har både tid och möjlighet att ägna sig åt både det ena och andra. Jag menar, jag kan sitta och önska mig ett spa i källaren, medan min syster i Sudan går några kilometer för att hämta vatten på en igenväxt väg kantad av minor sedan kriget. Och det är samma Herre vi tjänar och älskar. Han som har sagt att Han ska förse oss med Sitt goda. Vad betyder det egentligen?

Det pågår från och till på olika bloggar och i debattartiklar diskussioner om treenigheten. På Aletheia verkade MFS Messianska föreningens enda ifrågasättare länge vara katoliker och de som förespråkar kyrkofädernas linje. Det kändes inte alltför hoppfullt! Så jag gav mig in i debatten.... :) Och nu verkar en del lite mer erfarna män ha fått upp farten, tack och lov.

Under tiden klickar jag in på Dagens debattsida och finner Bahati Kamengeles insändare om barnen i Kongo som jobbar i koboltgruvorna. Världen är allt bra skruvad! Ska ta med mig artikeln och mer bakgrundsinfo när vi ska lyfta världsbild och globalisering på konfan om ett par veckor. Hur lär man sig själv och unga människor i Sverige idag att ta ansvar och tänka på sina medmänniskor i andra länder och situationer, utan att överbelasta dem med skuld och göra dem deprimerade? Det vet som väl är den helige Ande! Och Herren vill ge hopp och tro och kärlek i våra hjärtan.

Vi vill ju förkunna ett evangelium som får effekt i människors vardag. Ett evangelium där Fadern, genom Sin helige Ande låter Kristus ta Sin boning i oss - härlighetens hopp! Så att den helige Ande får peka på Jesus och Hans undervisning, allt till Faderns ära! Världen har ännu inte sett vad Gud förmår att göra genom ett folk som är passionerat överlåtna till Honom!

Djupt rotad i Ordet

Det finns en uppenbar risk för förvirring när man läser artiklar där alla, självklart, använder bibelord hit och dit, blandat med ord som Traditionen, Kyrkofäderna, Guds folk, de Första Kristna osv.

Och så är det ju, vi har INGEN ANNAN KÄLLA än Guds eget Ord. Och i slutänden måste vi ändå själva dra våra slutsatser, om de än handlar om att följa en viss teologisk riktning som andra dragit ut.

I det här sammanhanget önskar jag bara hänvisa till en fantastisk teolog vid namn Wayne Grudem, som många av er kanske känner till. Under Newfrontiers Ledarkonferens i Brighton 2006 höll han en fenomenal undervisning kring "Jesus - helt och hållet människa, helt och hållet Gud". Denna finns nu tillgänglig för gratis nerladdning. Det är nr. 4, "Main Session 6".

Enligt min mening fullkomlig balsam för själen. Lyssna och lämna gärna din kommentar nedan!

RSS 2.0